Đã xong phần thô, chuẩn bị hoàn thiện để giao nhà cho khách kip tiến độ